پروژه حمل قطعه

پروژه حمل قطعه

جابجایی قطعات از سازندگان به کلیه سایت های تولیدی ایران خودرو

با توجه به تنوع قطعات، گستردگی مراکز تحویل و اهمیت زمان در حمل قطعات، حمل قطعات شرکت های ایران خودرو و مهرکام پارس به مقاصد داخل و خارج از استان توسط شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان انجام می گردد.

70% قطعات پلیمری به خطوط تولیدی ایران خودرو در تهران و 90% قطعات پلیمری به خطوط تولیدی ایران خودرو در استان خراسان و کرمانشاه از مبدأ شرکت مهرکام پارس حمل می گردد. این پروژه در قالب حمل سبک، نیمه سنگین و سنگین در شیفت های کاری منظم بصورت 24 ساعته اجرا می گردد.

همچنین35% حمل قطعات شرکت ایسیکو(کروز، محورسازان، رینگ سازی سایپا و …)  و 30%  سهم بازار حمل قطعات شرکت ایساکو به نمایندگی ها و مراکز استانی سراسر کشور به شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان تخصیص دارد.

پیمایش به بالا