اخبار حوزه حمل و نقل

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان

هم زمان با فرارسیدن روز تربیت بدنی و ورزش ، فینال مسابقه پینگ پنگ مورخ  26/07/402 برگزار و جوایز نفرات اول تا سوم تقدیم گردید.

نفرات اول تا سوم مسابقه پینگ پنگ شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان :

  1. شکراله علیزاده آلاشتی
  2. محمد نوروزی
  3. حمید محمدعلی پورشلمانی
پیمایش به بالا