ارائه خدمات حمل و نقل ایمن و سبز به منظور خلق ارزش

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان در نظر دارد ضمن ارزش آفرینی، حفظ منافع پایدار به عنوان انتخاب اول مشتتریان در سطح کشور باشد و هچمینین با ایداد سهم بازار خود را افزایش داده و از حداکثر ظرفیت خود استفاده نماید تا بهره وری و سودآوری مناسبی برای ذینفعان و کارکنان خود داشته باشد. سازگاری با محیط زیست و حمل مقرون به صرفه و سریع تر برای مشتریان از افتخارات شرکت خواچد بود.

حمل سواری

حمل بدنه

حمل قطعه

حمل مشتقات نفتی

میزان حمل پروژه های انجام شده

حمل سواری
0
حمل سواری
0
حمل سواری
0
حمل سواری
0

نشانی دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه ستاری، بلوار لاله، کوچه بنفشه 13، پلاک 2

نشانی غرفه پایانه:

کیلومتر 18 جاده ساوه، پایانه بار استان تهران (نسیم شهر)، طبقه دوم، غرفه 225

Email

info@tisco.com

مرکز تماس 444695000

اخبار حوزه حمل و نقل

ناوگان حمل و نقل
سنگین ، نیمه سنگین و سبک

حفظ منافع پایدار به عنوان انتخاب اول مشتریان در سطح کشور

حــمل بار ایـــمن
و قـابل اعتماد

2024-01-08_1026512129
2024-01-08_1026511112229

حمل خودرو سواری

جابجایی محصولات تولیدی از سایت ها به نمایندگی های ایران خودرو در سطح کشور

حمل قطعات خودرو

جابجایی قطعات از سازندگان به کلیه سایتهای تولیدی ایران خودرو

2024-01-08_1020551

حمل بدنه خودرو

جابجایی بدنه از سایت مرکزی به سایتهای تولیدی ایران خودرو

حمل مشتقات نفتی

جابجایی محصولات نفتی، پتروشیمی، قیر و سایر مشتقات

ارائه خدمات حمل و نقل ایمن و
سبز به منظور خلق ارزش

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان در نظر دارد ضمن ارزش آفرینی، حفظ منافع پایدار به عنوان انتخاب اول مشتریان در سطح کشور باشد و هچمینین سهم بازار خود را افزایش داده و از حداکثر ظرفیت خود استفاده نماید تا بهره وری و سودآوری مناسبی برای ذینفعان و کارکنان خود داشته باشد. سازگاری با محیط زیست و حمل مقرون به صرفه و سریع تر برای مشتریان از افتخارات شرکت خواهد بود.

تحویل به موقع

هزینه سفر بهینه

میزان حمل خودروی سواری

0

میزان حمل قطعات خودرو

0

میزان حمل بدنه رنگ شده

0

میزان حمل محصولات نفتی

0

پروژه های حمل و نقل سمند

پروژه حمل سواری

پروژه حمل قطعات

پروژه حمل بدنه خودرو

پروژه حمل مشتقات نفتی

نشانی دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه ستاری، بلوار لاله، کوچه بنفشه 13، پلاک 2

نشانی غرفه پایانه:

کیلومتر 18 جاده ساوه، پایانه بار استان تهران (نسیم شهر)، طبقه دوم، غرفه 225

Email: info@tisco.com

مرکز تماس: 44469500

واحد بازرگانی: 44469514

واحد عملیات: 9-44469508

اخبار حوزه حمل و نقل

پیمایش به بالا