چشم انداز و ارزش ها

چشم انداز و ارزش ها

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان تا سال 1405 ، در نظر دارد ضمن ارزش آفرینی، حفظ منافع پایدار به عنوان انتخاب اول مشتریان در سطح کشور باشد و همچنین با ایجاد شبکه ای قدرتمند از همکاران تجاری، سهم بازار خود را افزایش داده و از حداکثر ظرفیت خود استفاده نماید تا بهره وری و سودآوری مناسبی برای ذینفعان و کارکنان خود داشته باشد. سازگاری با محیط زیست و حمل مقرون به صرفه و سریع تر برای مشتریان از افتخارات شرکت خواهد بود

پیمایش به بالا