اطلاعات پروژه

Customer : David Warner
Category : Warehouse Transportaion
Date : 12 December, 2022
Status : Completed
Tags : Life Style Travel , Best Delivery

پروژه حمل قطعات


با توجه به تنوع قطعات، گستردگی مراکز تحویل و اهمیت زمان در حمل قطعات، قطعات شرکتهای ایران خودرو و مهرکام پارس به مقاصد داخل و خارج از استان توسط شرکت سمند ایرانیان انجام می گردد.
70% قطعات پلیمری به خطوط تولیدی ایران خودرو در تهران و 90% قطعات پلیمری به خطوط تولیدی ایران خودرو در استان خراسان و کرمانشاه از مبدا شرکت مهرکام پارس حمل می گردد. این پروژه در قالب حمل سبک، نیمه سنگین و سنگین در شیفت های کاری منظم بصورت 24 ساعته اجرا می گردد.
همچنین 35% حمل قطعات شرکت ایسیکو (کروز، محورسازان، رینگ سازی سایپا و …) و 30% سهم بازار حمل قطعات شرکت ایساکو به نمایندگی ها و مراکز استانی سراسر کشور به شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان تخصیص دارد.

پروژه های مرتبط

پیمایش به بالا